best web design software

Maak de weg vrij voor ontwikkeling

Leren zonder ballast


Steeds meer kinderen "barsten" uit het onderwijssysteem. Strakke structuren sluiten niet meer aan bij de moderne "vloeibare" maatschappij. Waar kinderen uitbreken ligt - onder de noemer "stoornis" - de "schuld" bij het kind. Maar wat als je de leeromgeving zo kunt aanpassen dat de stoornis vanzelf verdwijnt?

Leerling in flow

Voor individuele leerlingen

Voor thuiszitters, afstromers en afhakers. Geef de leerling greep op het eigen leerproces en een blik naar de toekomst. Uitgaande van de wensen en talenten van het kind organiseren we passende activiteiten en faciliteiten.

school in flow

Voor scholen

Flow in school. Hoe biedt je ruim baan aan leerlingen die vastlopen in het onderwijssysteem? Hoe kun je als school maatwerk leveren? Welke drempels ervaren medewerkers en leerlingen en hoe krijgen zij zelf greep op verbeteringen?

Ouders

Voor ouders

Hoe kun je als ouder je kind steunen als het op school moeilijk gaat. Hoe ga je in gesprek met school en hoe vind je een passende weg voor je kind.
Hoe kun je je kind helpen om plezier in leren te krijgen.

Adres

Torenweg 18
8161 AT EPE

Contact

Email: info@makeway.nl       
Tel: +31 (0) 614 522 799        

Links

Ampersand